85,768
27,712.20
17,503.30
13,241.30
92,833.50
59,531.10
189,988.70

تماس با ما

راه های تماس
تلفن : 66475520
تلفکس: 66475932

تلفن دفتر شماره 1(طالقانی):
تهران خیابان ولیعصر-خیابان طالقانی-روبروی خیابان انزلی-پلاک448-طبقه 3 واحد 3

معاملات آنلاین (برخط)

با توسعه بازار سرمایه زیرساختهای این بازار جهت ارائه خدمات به مشتریان اکتفا نمی نماید. با این حرکت و توجه به تعدد مشتریان، حفظ اولیتها و ارائه خدمات با کیفیت به تمامی مشتریان تقریباً امری غیر ممکن به نظر می رسد. در فضای این کسب و کار اخذ کمک از فناوری اطلاعات جهت ارائه خدمات با کیفیت امری حتمی و لازم است. از این رو ارائه خدمات آنلاین مورد استفاده کارگزاری ها قرار گرفت.

باید توجه داشت با وجود منافعی که استفاده از خدمات آنلاین برای کاربر ایجاد می کند، اگر زیرساخت موجود برای ایجاد این انتفاع مناسب نباشد، اثر عکس ایجاد نموده و موجب نارضایتی کاربران خواهد گردید.

کارگزاری پیشگامان بهپرور با توجه ویژه به این امر، ساز و کار خدمات آنلاین خود را طوری بنا نهاده تا مشتریان این کارگزاری بتوانند در تمامی موارد از جمله عرضه های اولیه از امکانات و سرعت مناسب برخوردار گردند.

افزایش زیرساختهای مناسب بسته به تعداد مشتریان آنلاین، ارائه خدمات کاربری مناسب و انتخاب سیستم فناوری اطلاعات قوی از جمله مزایای این کارگزاری در ارائه خدمات آنلاین به مشتریان خود می باشد.