85,768
27,712.20
17,503.30
13,241.30
92,833.50
59,531.10
189,988.70

تماس با ما

راه های تماس
تلفن : 66475520
تلفکس: 66475932

تلفن دفتر شماره 1(طالقانی):
تهران خیابان ولیعصر-خیابان طالقانی-روبروی خیابان انزلی-پلاک448-طبقه 3 واحد 3

تحلیل سهم خساپا ( خودروسازی سایپا )

تحلیل ها

پیش بینی می شود سهم پس از صعودی که در پیش گرفته و به نظر در محدوده ۱۳۸-۱۴۱تومان به پایان برسد (در صورت شکست این مقاومت رشد تا ۱۵۵-۱۶۲ ادامه خواهد یافت ) نزول طی مراحل نوسانی در نقاط حمایتی مذکور تا ۱۰۲ تومان و احتمالا ۹۴ تومان ادامه یابد.

توجه نماییدشکست هر مقاومت این سطوح را به حمایت تبدیل می کند و از دست دادن هر حمایت نقاط مذکور را به مقاومت های سهم تبدیل خواهد نمود.

حمایت های سهم :۹۳ تومان۱۰۲ تومان۱۰۹ تومان۱۱۷ تومان۱۲۵ تومان

 

مقاومت های سهم:۱۳۱تومان۱۳۸-۱۴۱ تومان۱۵۵-۱۶۲ تومان

 

تحلیل فوق نظر شخصی نگارنده مطلب است و سیگنال خرید یا فروش تلقی نمیشود"

ارائه دهنده : محمد عظیمی

تاریخ: جمعه، 11 تیر ماه 1395