81,741.90
26,487.10
17,625.10
13,350.80
89,757
57,174.40
178,720.20

تماس با ما

راه های تماس
تلفن : 66475520
تلفکس: 66475932

تلفن دفتر شماره 1(طالقانی):
تهران خیابان ولیعصر-خیابان طالقانی-روبروی خیابان انزلی-پلاک448-طبقه 3 واحد 3

اهداف

  • بهره گیری از پنجره فرصت سرمایه داخلی وبین المللی با همکاری و تعامل با سایر شرکت های مالی و سرمایه گذاری 
  • ايجاد محيطی هوشمند در راستای ارتباط موثر با بازار
  • ارزش آفرینی و تامین منافع سهامداران وذی نفعان
  • طراحی ابزارها ی توسعه محصولات وخدمات جدید با توجه به نیازهای ذینفعان و اقتضائات محیطی