78,652.70
26,496
17,014.30
13,128.30
85,608.60
54,160.80
176,728.40

تماس با ما

راه های تماس
تلفن : 66475520
تلفکس: 66475932

تلفن دفتر شماره 1(طالقانی):
تهران خیابان ولیعصر-خیابان طالقانی-روبروی خیابان انزلی-پلاک448-طبقه 3 واحد 3

اهداف

  • بهره گیری از پنجره فرصت سرمایه داخلی وبین المللی با همکاری و تعامل با سایر شرکت های مالی و سرمایه گذاری 
  • ايجاد محيطی هوشمند در راستای ارتباط موثر با بازار
  • ارزش آفرینی و تامین منافع سهامداران وذی نفعان
  • طراحی ابزارها ی توسعه محصولات وخدمات جدید با توجه به نیازهای ذینفعان و اقتضائات محیطی