85,768
27,712.20
17,503.30
13,241.30
92,833.50
59,531.10
189,988.70

تماس با ما

راه های تماس
تلفن : 66475520
تلفکس: 66475932

تلفن دفتر شماره 1(طالقانی):
تهران خیابان ولیعصر-خیابان طالقانی-روبروی خیابان انزلی-پلاک448-طبقه 3 واحد 3

منشور اخلاقی

منشور اخلاقی کارکنان کارگزاری پیشگامان بهپرور شامل موارد زیر است:

  • کارکنان کارگزاری پیشگامان بهپرور در ارائه خدمات خود صداقت را بعنوان اولین اصل قرار داده اند.
  • کارکنان این کارگزاری احترام به مشتریان و همکاران را سرلوحه فعالیت خود قرار داده و در هر شرایطی از برخورد محترمانه فروگذار نخواهند نمود.
  • حفظ ارزشهای ملی و مذهبی کلیه هم میهنان عزیز، از اولویت های اخلاقی کارکنان کارگزاری پیشگامان بهپرور است.
  • حفظ کلیه حقوق مشتریان، اعم از اولویت خدمات، حفاظت اطلاعات، احترام و ... وظیفه کارکنان کارگزاری پیشگامان بهپرور است.
  • این کارگزاری رفتار حرفه ای در قبال رقبا را با در نظر گرفتن قوانین، مقررات و آیین نامه های بازار سرمایه رعایت می نماید.