85,768
27,712.20
17,503.30
13,241.30
92,833.50
59,531.10
189,988.70

تماس با ما

راه های تماس
تلفن : 66475520
تلفکس: 66475932

تلفن دفتر شماره 1(طالقانی):
تهران خیابان ولیعصر-خیابان طالقانی-روبروی خیابان انزلی-پلاک448-طبقه 3 واحد 3

رسالت سازمانی

شرکت کارگزاری پیشگامان بهپرور با بهره‌گیری ازنظام مدیریت دانش،پرسنل مجرب و فن آوری های نوین ، خود را متعهد به فراهم نمودن خدمات کارگزاری و سرمایه‌گذاری علمی وارزش آفرین می‌داند. این خدمات با رویکردی نوآورانه ارائه می‌گردد تا رابطه‌ای مبتنی براعتمادو بلندمدت با مشتریان برقرار گردد.این شرکت بااستفاده از مزیت های رقابتی و فرصت های موجود در کشور و منطقه سعی داردتامواردذیل را سرلوحه رسالت کسب وکاری خویش لحاظ نماید:

  • آینده پژوهی ،تحلیل منطقی روندبازار وسناریوپردازی نوع سرمایه گذاری با درنظرگرفتن منفعت مشتریان سهامداران وجامعه
  • ایجاد سازمانی نوآور، پویا ومولد درارائه خدمات کارگزاری ووسرمایه گزاری دربازار داخلی وبین المللی
  • توجه به نياز مشتريان و افزايش جلب رضايت آنان
  • استفاده بهينه از تكنولوژي روز دنيا جهت بهبود و ارائه خدمات به مشتريان  
  • بهينه سازی و تمرکز مجدد بر ظرفيت و کيفيت خدمات و محصولات