79,755.60
27,454.70
17,585.70
13,819.40
87,689.60
55,243.60
177,351.50

تماس با ما

راه های تماس
تلفن : 66475520
تلفکس: 66475932

تلفن دفتر شماره 1(طالقانی):
تهران خیابان ولیعصر-خیابان طالقانی-روبروی خیابان انزلی-پلاک448-طبقه 3 واحد 3

ارزش های محوری شرکت

  • تکریم و حفظ حقوق مشتریان و سهامداران
  • صداقت و شفافیت عملکرد
  • جذب منابع انسانی متخصص و مجرب
  • برندسازی
  • ایجاد اتاق فکر کارگزاری