85,768
27,712.20
17,503.30
13,241.30
92,833.50
59,531.10
189,988.70

تماس با ما

راه های تماس
تلفن : 66475520
تلفکس: 66475932

تلفن دفتر شماره 1(طالقانی):
تهران خیابان ولیعصر-خیابان طالقانی-روبروی خیابان انزلی-پلاک448-طبقه 3 واحد 3

پیام مدیرعامل

امروزه، ايجاد تحول و بهبود فرايندهاي اجرائي در کسب وکارها جهت نيل به آرمانها و ارزش هاي ملي و سازماني از مهمترين اهداف بنگاه ها جهت حفظ مزيت رقابتي در عرصه هاي اقتصادي مي باشد. بهبود در ارزيابی و محک زنی عملکرد فرآيندهای بازار، افزايش يکپارچه سازی فرآيندهای کسب و کار بين مرزهای سازمانی،توسعه عملكرد با استفاده از مدلهاي استاندارد وارتقاء دانش و فن آوری بدون شک جزواصول مترقی معماری نوین سازمانی تلقی می گردند.شرکت کارگزاری پیشگامان بهپرور به عنوان کارگزاری پیشرو در ارائه خدمات به روز و مبتنی بر فناوری‌های نوین بر آن است تابه عنوان یک گروه سرمایه گذاری با پشتوانه نیروی انسانی متعهد و کارآمد در راستای حداکثر سازی منافع مشتریان از طریق جذب و بکارگیری هوشمندانه منابع، گامهای اثربخشی بردارد. لذا در افق ترسیمی خود " گروه کارگزاری پیشرو در ارزش آفرینی ونوآوری" را هدف قرار داده است. ايجاد محيطی هوشمند و تعاملی در راستای ارتباط موثر با بازارومشتریان به نحوی که پاسخگوی نيازهای بازار و معاملاتی برای سرمايه گذاريهای به هنگام و سريع باشد هدف اصلی این شرکت می باشد.  شركت ما با چشم انداز، تبديل شدن به انتخاب اول مشتريان داخلی و خارجی در حوزه خدمات مالی و سرمايه‌گذاريی در ايران مشغول به فعاليت است. در اين مجموعه سعی بر آن است كه طبق الگويی نظام‌مند به گسترش خدمات در بازارهای پولی و مالی پرداخته شود. ما به دنبال ايجاد سازمانی پويا و يادگيرنده با هدف اصلی ايجاد ارزش افزوده براي مشتريان و سهامداران خود هستيم.امید اسـت بتوانیم بر پایه تجربیات گذشته ، دانش روز  واستفاده از روش های نوین نوآوری سازمانی ، شاهد تحقق هر چه بهتر رسالتهای اقتصادی و اجتماعی باشیم .

دکترعاطفه حقیقی نیا

مدیرعامل شرکت کارگزاری پیشگامان بهپرور