79,755.60
27,454.70
17,585.70
13,819.40
87,689.60
55,243.60
177,351.50

تماس با ما

راه های تماس
تلفن : 66475520
تلفکس: 66475932

تلفن دفتر شماره 1(طالقانی):
تهران خیابان ولیعصر-خیابان طالقانی-روبروی خیابان انزلی-پلاک448-طبقه 3 واحد 3

ارکان شرکت

رئیس هیئت مدیره : مهندس غلامعلی فارغی

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره : دکتر عاطفه حقیقی نیا

عضو هیات مدیره: علی صابری

«موسسه حسابرسی رهبین»