85,768
27,712.20
17,503.30
13,241.30
92,833.50
59,531.10
189,988.70

تماس با ما

راه های تماس
تلفن : 66475520
تلفکس: 66475932

تلفن دفتر شماره 1(طالقانی):
تهران خیابان ولیعصر-خیابان طالقانی-روبروی خیابان انزلی-پلاک448-طبقه 3 واحد 3

ارکان شرکت

رئیس هیئت مدیره : مهندس غلامعلی فارغی

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره : دکتر عاطفه حقیقی نیا

عضو هیات مدیره: علی صابری

«موسسه حسابرسی رهبین»