79,755.60
27,454.70
17,585.70
13,819.40
87,689.60
55,243.60
177,351.50

تالار اختصاصی

ردیف تالار آدرس شماره تماس
١ تالار اختصاصی بورس اوراق بهادار و فرابورس(طالقانی) تهران خیابان ولیعصر-خیابان طالقانی-روبروی خیابان انزلی-پلاک448-طبقه 3 واحد 66475520 دورنگار66475932
2 تالار اختصاصی بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران(سعادت آباد) تهران-سعادت آباد-میدان شهرداری-برج سرو-طبقه5-واحد5 2676150

دفاتر

ردیف دفتر آدرس شماره تماس
١ دفتر مرکزی ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺁﺯﺍﺩﯼ، ﺍﺑﺘﺪﺍﯼ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺍﺳﮑﻨﺪﺭﯼ ﺷﻤﺎﻟﯽ، ﭘﻼﮎ ٢١، ﻃﺒﻘﻪ ٥، ﻭﺍﺣﺪ ٩ ٧-٦٦٥٧٦٧٥٠(٠٢١)
٢ دفتر طالقانی تهران خیابان ولیعصر-خیابان طالقانی-روبروی خیابان انزلی-پلاک448-طبقه 3 واحد 66475520 دورنگار66475932
٣ دفتر تبریز تبریز-خیابان ارتش جنوبی-ساختمان بورس منطقه ای آذربایجان شرقی 35416214-041 35416215-041

شعب اوراق بهادار

ردیف شعبه آدرس شماره تماس
١ شعبه حافظ تهران، خیابان حافظ، ساختمان بورس بوراق بهادار تهران، تالار معاملات ٦٦٧١٩١٠٩(٠٢١)
٢ شعبه اسکندری ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺁﺯﺍﺩﯼ، ﺍﺑﺘﺪﺍﯼ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺍﺳﮑﻨﺪﺭﯼ ﺷﻤﺎﻟﯽ، ﭘﻼﮎ ٢١، ﻃﺒﻘﻪ ٥، ﻭﺍﺣﺪ ٩ ٧-٦٦٥٧٦٧٥٠(٠٢١)
٣ شعبه تبریز تبریز-خیابان ارتش جنوبی-ساختمان بورس منطقه ای آذربایجان شرقی تلفن 35416214-041 35416215-041

شعب کالایی

ردیف شعبه آدرس شماره تماس
١ شعبه اسکندری تهران، خیابان آزادی، ابتدای خیابان اسکندری شمالی، پلاک ٢١، طبقه ٥ ٧-٦٦٥٧٦٧٥٠(٠٢١)
٢ شعبه طالقانی تهران خیابان ولیعصر-خیابان طالقانی-روبروی خیابان انزلی-پلاک448-طبقه 3 واحد 3 66475520 دورنگار66475932
٣ شعبه کیش جزیره کیش-برج صدف-جنب تالار صادراتی بورس کالا ٩١٢٨١٩٠٧١٩(+٩٨)
4 شعبه شرکت بورس کالا کالا تهران- خیابان طالقانی-بعد از تقاطع خیابان ولیعصر-شماره 351-طبقه همکف 88497546-021